ÚČTOVÁNÍ INVENTUR

  NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2016 PŘINESLO VYNĚTÍ MIMOŘÁDNÝCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V 58. A 68. ÚČTOVÉ SKUPINĚ. 

Procvičovací příklad na inventuryKČ MDDAL.docx (16116)

klíč GAMA-VERZE NA INVENTURY.pdf (737048)