ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ

 

Dodatečný příklad na výrobky.docx (14668)

 

ÚPRAVY ÚČTOVÁNÍ V DŮSLEDKU ZMĚN V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ S UČINNOSTÍ K DATU 1. 1.2016,

VÝROBKY JSOU ÚČTOVÁNY PROTI NÁKLADŮM V 58. ÚČTOVÉ SKUPINĚ

klíč GAMA-VERZE NA VÝROBKY.pdf (312641)